Политика на поверителност на интернет сайта ketsovete.bg

Политика на поверителност на интернет сайта ketsovete.bg

Защитата на личните данни е приоритет за нас и с настоящата Политика на поверителност (“Политика”) бихме искали да Ви информираме за целите, естеството и обхвата на личните данни, които събираме и обработваме чрез нашия интернет сайт https://www.ketsovete.bg (“Сайт”), както и за правата, които имате по отношение на защитата на личните Ви данни.

С настоящата Политика декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“) и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

I. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние сме СПОРТС АУТОРИТИ ЕООД, с ЕИК 200783751

Адресът ни е гр. София, район „Овча купел“, бл. 607, вх. Б, ет. 4, ап. 20

Можете да се свържете с нас на имейл: office@ketsovete.bg или на телефон: 0884 010 988

II. Как и какви Ваши лични данни събираме? За какви цели?

Когато поръчвате стоки

Когато поръчвате стоки онлайн чрез Сайта или по телефон, събираме следните лични данни: имена, адрес, имейл и телефон.

Ние събираме и обработваме единствено данните, които са ни необходими, за да изпълним поръчката Ви, а именно:

1. Имена - за да можем да Ви индивидуализираме;

2. Адрес - за да можем да Ви доставим поръчаните стоки;

3. Имейл и телефон - за да можем да Ви изпратим потвърждение за направената поръчка и да се свържем с Вас при необходимост.

Регистрация на профил

В случай че решите да създадете свой профил в Сайта и така да можете да проследявате историята на направените от Вас поръчки, да запазвате продукти като любими и пр., е необходимо да ни предоставите Вашите: имена и имейл.

Сайтът ни Ви предоставя възможност да се регистрирате и чрез уебсайт, собственост на трета страна, като Facebook и Google+. В случай че изберете тази възможност, ние ще получим от Facebook, съответно Google+ отново единствено Вашите имена и имейл.

Форма за контакт

Когато се свързвате с нас чрез формата ни за директен контакт на Сайта, събираме следните лични данни: имена, имейл и телефон, за да можем да се свържем с Вас в отговор на отправеното от Вас запитване.

Ние не събираме и не обработваме Ваши банкови сметки, данни от банкови карти и каквито и да било други данни, свързани с извършено от Вас онлайн плащане. Когато предоставяте такива, те се събират и обработват единствено от дружеството, осигуряващо платежната среда, като последното носи пълна отговорност за защитата им.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.

Не извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Не събираме данни, свързани с деца.

III. На какво основание обработваме личните Ви данни?

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това.

Данните, които получаваме чрез Сайта, събираме и обработваме на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по сключването на договор.

IV. Непредоставяне на лични данни

В случаите когато не можете да ни предоставите изисканите от нас лични данни, няма да успеем да Ви предоставим заявената от Вас услуга, съответно: ще е налице невъзможност да поръчате стоки или да се регистрирате в Сайта, или да отправите запитване.

V. Бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин като предоставите имейла си в графа Абонамент за бюлетин на Сайта. Можете да заявите получаването му и чрез отбелязване на съответната отметка при регистрация на профил или при поръчка на стоки. В случай че го направите, ще считаме последното за дадено съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения и ще обработваме данните Ви на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Регламента, а именно предоставили сте ни съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на изпращане на бюлетин.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като: кликнете на бутона “unsubscribe” в края на всеки получен имейл, чрез настройките на профила си, в случай че сте създали такъв, или като се свърже с нас на имейл: office@ketsovete.bg или на телефон:  0884 010 988.

Обръщаме Ви внимание, че последващо оттегляне на дадено съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне.

VI. С кого споделяме Вашите лични данни?

Личните Ви данни се обработват от наши служители, които са поели са ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни.

Когато правите поръчка на стоки, предоставяме личните Ви данни на куриери, с които си сътрудничим, за да можем да Ви доставим поръчаните стоки. В определени случаи може да е необходимо да споделим данните Ви с дружествата, които извършват нашето счетоводно и IT обслужване. Ние имаме сключени договори за защита на личните данни с тези дружества и те ги обработват само по наше указание.

Като част от процедурата по възстановяване на средства при направен от Вас отказ от сключен договор съгласно Закона за защита на потребителите, ще споделим със съответната банка Вашето име и IBAN, за да ви върнем платената сума.

Възможно е да сме задължени да споделим личните Ви данни и с лица, ако е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни.

VII. Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни в създадения профил, докато не ни наредите да го изтрием. Също така, в случай че не използвате профила си за повече от 5 години, ще го изтрием.

В случай че сте направили поръчка без да имате регистриран профил, ще съхраняваме личните Ви данни за срок от 5 години, считано от датата на поръчката.

Ще съхраняваме личните Ви данни за целите на изпращането на бюлетин, докато не оттеглите съгласието си за това.

VIII. Линкове към сайтове на трети страни

Сайтът съдържа линкове към сайтове на трети страни. Имайте предвид, че всички трети страни имат собствени политики на поверителност и в случай че решите да им предоставяте лични данни, следва внимателно да се запознаете с тях. Ние не поемаме отговорност за начина, по който трети страни обработват личните Ви данни.

IX. Вашите права

Регламентът за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

Право на достъп

Право да получите информация дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите копие от информацията, която обработваме за Вас.

Право на коригиране

Право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за Вас, която смятате за грешна или непълна и да искате тя да бъде коригирана или допълнена.

Право на изтриване

Право да искате да преустановим използването на Вашите лични данни, като поискате да ги изтрием, така нареченото „право да бъдеш забравен“.

Право на ограничаване на обработването

Право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

Право на преносимост на данните

Право да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и право да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор.

Право да оттеглите дадено съгласие

Право да оттеглите, дадено от Вас съгласие да използваме Вашите лични данни.

Упражняване на правата

Можете да упражните горните права, като ни изпратите имейл на адрес office@ketsovete.bg . Част от тях можете да упражните и директно чрез функционалностите на Сайта и регистрирания от Вас профил.

Ще се опитаме да отговорим на всички искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

Право на жалба до надзорен орган

Право да подадете жалба до надзорен орган, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни и смятате, че сме нарушили разпоредбите на Регламента.

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

X. Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, промяна, разкриване, използване или достъп до лични данни по неразрешен начин. Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

XI. Промени в Политиката

Настоящата Политика може да бъде променяна от нас едностранно, като измененията й ще Ви бъдат съобщени чрез публикуването им в Сайта. Ако промените са важни и съществено изменят правилата за защита на личните данни, допълнително ще Ви уведомим чрез други средства, например чрез имейл или известие в Сайта, преди промените да влязат в сила.

Политиката на поверителност е последно актуализирана на 18 Декември 2018 г.